Ja s'han complert més de 25 anys de la creació de Ràdio Maduixa, i per aquest motiu, i per a què els pocs documents que en disposem no es perdin amb el temps, hem decidit posar-ho a l’abast de tothom a través d’aquest Web.
Hi trobareu alguns documents sonors, retalls de premsa i enganxines, tant de Ràdio Maduixa com d’altres emissores que conformaren l’inici de les ràdios lliures al nostre país.
En aquells moments no vàrem guardar més informació, sigui per desconeixement, o per seguretat, ja que aquell moviment no era massa ben vist, tant pel "poder" com per les emissores de ràdio convencionals, ja que entre altres coses els podia "fragmentar" l'audiència.
No hi trobareu cap nom, per dues raons, la primera i més important, no voldríem oblidar ningú dels que hi van col·laborar, i l'altra, no tenim el permís per publicar-los.
No voldriem deixar d'agrair a totes les persones que d'una manera o altra ens van ajudar en la nostra aventura. A tots els que veu deixar que entréssim a casa vostra per fer les emissions, els que ens veu subministrar informació, als que veu callar per no posar-nos en dificultats, en fi a tots els que d'una manera o altra us hi veu sentir identificats.

D'on venim
Ràdio Maduixa va ser l'evolució d'una experiència entre tècnica i musical d'un reduït nombre de persones que intermitentment i amb diferents noms vàrem experimentar amb la ràdio.
Noms com Ona Contínua, La Ràdio Subterrània, etc. van ser les experiències que la van precedir.

El per què d'aquest nom?
Quan es va decidir el nom d'aquesta nova etapa, en Quetti va proposar aquest nom. Feia referència a la trajectòria musical d'on veníem, tenia connotacions d'algunes experiències personals, i en principi no era un nom de "combat", ja que creíem que la ràdio havia de ser una cosa més quotidiana, no només el fruit d'uns moments d'una certa politització. Ens va agradar i així va quedar.
Voldríem tenir notícies dels que vàreu viure aquella època, dels que us interessa tot això. Per facilitar-ho hem incorporat un llibre de visites on podreu deixar les vostres opinions o suggerències.
També disposem d'una adreça de correu electrònic radiomaduixa@radiomaduixa.com per si voleu contactar amb nosaltres.
Ah!, per cert el nom ve del tema dels Beatles anomenat Strawberry Fields.

Volem recordar-vos que Ràdio Maduixa ja porta molts anys inactiva i que mantenim aquest web com a testimoni d'aquesta experiència.


Doncs això Salut i Camps de Maduixes per sempre.
old_radio (10K)
Ya se han cumplido más de 25 años de la creación de Ràdio Maduixa, y por este motivo, y para que los pocos documentos de que disponemos no se pierdan con el tiempo, hemos decidido ponerlos en conocimiento de todos a través de este Web.
Encontrareis algunos documentos sonoros, noticias de prensa y pegatinas de Ràdio Maduixa así como de otras emisoras que conformaron el inicio de les radios libres en nuestro país.
En aquellos momentos no guardamos más información, sea por desconocimiento, o por seguridad, ya que aquel movimiento no era demasiado bien visto, tanto por el "poder" como por las emisoras de radio convencionales, ya que entre otras cosas les podia "fragmentar" la audiencia.
No encontrareis ningún nombre, por dos razones, la primera y la más importante, no quisieramos olvidar a nadie de los que colaboraron, y la otra, no tenemos su permiso pera publicarlos.
Queremos agradecer también a todas las personas que de una manera o otra nos ayudaron en nuestra aventura. A todos los que nos permitísteis entrar en vuestra casa para realizar las emisiones, a los que nos suministraron información, a los que callaron para no ponernos en dificultades, en fin a todos los que de una manera o otra os sentísteis identificados.

De donde venimos
Ràdio Maduixa fue la evolución de una experiencia entre técnica y musical de un reducido número de personas que intermitentemente y bajo diferentes nombres experimentamos con la radio.
Nombres como Ona Contínua, La Ràdio Subterrània, etc. fueron las experiencias que la precedieron.

¿El por qué de este nombre?
Cuando se decidió el nombre de esta nueva etapa, Quetti propuso este nombre. Hacia referencia a la trayectoria musical de donde veniamos, tenia connotaciones de algunas experiencias personales, y en principio no era un nombre de "combate", ya que creiamos que la radio debia de ser una cosa más cotidiana, no únicamente el fruto de una época de una cierta politización. Nos gustó y así quedó.
Quisiéramos tener notícias de los que vivísteis aquella época, de los que os interesa este tema. Para facilitarlo hemos incorporado un libro de visitas donde podreis dejar vuestras opiniones o sugerencias.
También disponemos de una dirección de correo electrónico radiomaduixa@radiomaduixa.com por si deseais contactar con nosotros.
Ah!, por cierto el nombre proviene del tema de los Beatles titulado Strawberry Fields.

Queremos recordaros que Ràdio Maduixa lleva ya muchos años inactiva, y que mantenemos este web como testimonio de esta experiencia.

Pues eso Salud y Campos de Fresas para siempre.
old_radio (10K)